Aktuality

Stáhn?te si nový bulletin

Zá?ijové ?íslo Bulletinu pro zm?nu v p?íprav? lidských zdroj? si m?žete stáhnout na stránkách  www.mamenato.cz - rubrika Bulletin.
Obsahuje dvanáct stran plných informací a zajímavostí týkající se projektu Kompetence pro trh práce. Nové ?íslo p?ináší nejen informace o projektu, jeho partnerech a mezinarodních partnerstvích, ale také fakta o prob?hnuvších trénincích, reportáže z konference ?i n?kterých mezinárodních akcí. Na ?tená?e ?ekají také rozhovory,  názory ú?astník? trénink?, informace o našich aktivitách se zahrani?ními partnery a ?ada pozoruhodných aktualit.
Poslední úprava: 14.09.2007