Aktuality

Zden?k Karásek o konferenci Kariéra 2008+ na TV Polar

Ve dnech 19. – 21. b?ezna 2008 se v prostorách VŠB-TU Ostrava uskute?ní KARIÉRA 2008+. Sou?ástí akce je Veletrh pracovních p?íležitostí SYMBIÓZA 2008, který se bude konat 19. b?ezna, a mezinárodní konference "Kompetentní lidé - konkurenceschopné regiony", jež prob?hne ve dnech 20. a 21. b?ezna. 

Spoluorganizátorem konference je firma RPIC - ViP. Její ?editel - Zden?k Karásek - p?iblížil její význam divák?m TV Polar. Zde je odkaz: http://www.polar.cz/tvportaly/rta-ostrava/host-dne-7-3-2008---zdenek-karasek/

Poslední úprava: 10.03.2008