Služby

V rámci jednotlivých prvk? tohoto portálu jsou nabízeny výstupy a služby r?zným typ?m uživatel?:

Zam?stnavatelé a investo?i mají možnost:
  • vyhledávat vhodné zam?stnance z databáze našich uchaze?? o práci
  • zajistit vhodný program pro své uvol?ované zam?stnance
  • získat informace o jednotlivých odv?tvích v Moravskoslezském kraji
  • získat statistické a další informace o trhu práce a lidských zdrojích v Moravskoslezském kraji
Ve?ejný a vzd?lávací sektor má možnost
  • využít strukturálních analýz trhu práce
  • využít analýz o jednotlivých sektorech v Moravskoslezském kraji
  • získat statistické a další informace o trhu práce a lidských zdrojích v Moravskoslezském kraji
Ve?ejnost má možnost
  • otestovat si své kompetence
  • získat pomoc p?i hledání nového zam?stnání
  • získat poradenství p?i zahájení podnikání